TÜRKİYE
bsn-EA

İşinize Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  • Danışın

  • İş Ortakları Bulun

  • İnovasyon Yapın

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına yönelik dünyanın en büyük ağıdır. AİA, Avrupa Birliği’nin büyüme ve istihdamı artırma stratejisine hizmet eden en temel araçtır ve Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere hizmet sunan ara yüzü işlevi görmektedir. KOBİ’lere yönelik her coğrafyadan kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Avrupa İşlemeler Ağı, ülkemizde hem ulusal, hem uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine hizmet etmekte, kamu ve özel sektör ortaklığının başarılı bir örneğini oluşturmaktadır. Türkiye’de AİA faaliyetleri 12 KOSGEB Müdürlüğü, Odalar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar, Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofislerinin aralarında bulunduğu toplam 50 kuruluş tarafından yürütülmektedir. Avrupa İşletmeler Ağı’nın ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yapılmaktadır.